maandag 25 januari 2010

What I was working on/Wat ik nog meer maakte
Little bit quiet here lately but I also made some new Bags for TipTopTas (you can buy them there
Beetje stil hier maar ik maakte ook nog wat nieuwe tassen voor TipTopTas
(daar te bestellen)

Finished-Klaar

Saturday I finished the Bowling bag finally.....
Zaterdag maakte ik eindelijk de bowling tas af.......

vrijdag 15 januari 2010

Little skirts-kleine rokjesI made soms new things again for the shop, sweet little skirts this time. For women I am working on a bigger size :-)
Ik heb weer wat nieuwe dingen gemaakt voor de shop, lieve kleine wikkelrokjes dit keer. Voor de dames ben ik bezig met een iets grotere maat :-)

dinsdag 12 januari 2010

Joyful walking-Vrolijk wandelen
Walking the dogs these days makes so much fun!!
Wandelen met de honden is zo leuk de laatste dagen!!

zaterdag 9 januari 2010

Challenge/Uitdaging


Last week I finished a sport-bag for a friend , I forgot to take a picture. Now he asked me to make another bag for him where he can put his bowling balls in. It must be a very solid bag...and that's why his grilfriend brought the bowling balls over here last night.

Vorige week maakte ik een sporttas voor een vriend af, ik vergat 'm te fotograferen. Nu vroeg hij me of ik een tas voor zijn bowling-ballen wil maken. Dat moet dus een hele olide tas worden...daarom bracht zijn vriendin gisteravond de bowling ballen hier.

woensdag 6 januari 2010

News/Nieuwtjes

From now on you can buy my sweet little dresses also at this shop:
Vanaf nu kun je mijn schattige jurkjes ook bestellen in deze shop:

And Sunday a new shop opens, you can find bags of me "Helen-Originals "there specially made for this shop.
En zondag opent er een nieuwe web-shop, je kunt daar ook tassen van mij "Helen-Originals"vinden die speciaal voor daar gemaakt zijn :zondag 3 januari 2010

New Year/Nieuw jaar

So a New Year, and I wish you alle the best! I also worked on some new things last week and now I finished some so I would like to show them here:

Een nieuw jaar dus, en ik wil jullie allemaal het beste wensen! Ik heb de afgelopen week nog een aantal nieuwe dingen gemaakt en die zijn nu af dus wilde ik ze even laten zien:


New Bag closing with magnet/Nieuwe tas sluit met magneet.
And another one/En nog één:

And after a while I managed to make another sweet little dress/En na een tijdje redde ik het ook weer eens een keer een jurkje te naaien:
And for men I made this camo key-cord/En voor mannen maakte ik deze camo sleutelhanger:

And in the shop you can find some more new Key-cords/En in de shop vind je nog een paar nieuwe sleutelhangers.