maandag 21 december 2009

Christmas-Kerst

An impression of the Christmas decoration I made this Year and look my tiny little tree :-)
Een impressie van mijn kerstdecoraties dit jaar, en kijk mijn mini boompje :-)

My little tree-Mijn ienie mienie boompje

My elks of wood I bought last year on the christmas market together with my own sewed hearts/mijn houten elandjes die ik vorig jaar op de kerstmarkt kocht samen met mijn zelfgenaaide hartjes.

On our Front door/Op de voordeur

This I saw at her blog : http://jikkes.blogspot.com/ and I found it so cute/Dit zag ik op haar blog en vond ik zo lief :http://jikkes.blogspot.com/
This one is made by Anke I just decorated it with ribbon for Christmas/Deze krans maakte Anke voor mij ik heb 'm met geruit lint een beetje kerst gemaakt
Outside I made this...filled up with snow now/Buiten maakte ik dit...ondergesneeuwd nu
An another one made by Anke and decorated by me/En nog een gemaakt door Anke en gedecoreerd door mij.

zaterdag 12 december 2009

Baby-present/kraamcadeautje

I was working on a big order for a new shop so no time for other things, but yesterday while I was working on a new bag I figured it was time to do something else in between. I still had to make a little present for a baby girl that was born 3 weeks ago in the neigbourhood, I decide to make something else this time :-) just take a look:

Ik was bezig met een grote opdracht voor een nieuwe shop , dus geen tijd voor andere dingen, maar gisteren terwijl ik werkte aan een nieuwe tas bedacht ik dat het tijd was om even wat anders te doen. Ik moest nog steeds en kraamcadeautje maken voor een baby meisje die hier 3 weken geleden in de buurt geboren werd. Ik besloot om dit keer eens wat anders te maken, kijk maar:


zaterdag 28 november 2009

Mini Messenger

I was working on a mini messenger bag and before i could put it in my shop it was alreay sold :-).
Ik was een mini messenger aan het maken en voor ik m in de shop wilde zetten was ie al verkocht :-) .

donderdag 26 november 2009

Helping at the Farm/helpen op de boerderij


Impression of me helping at the Farm/Impressie van mij aan het helpen op de boerderij:

dinsdag 24 november 2009

Sneak Preview/Voorproefje

Working on a new mini messenger bag.....curious??You have to wait a little bit
Bezig met een nieuwe mini messenger tas...nieuwgierig?? Je moet nog even geduld hebben.

zaterdag 21 november 2009

Backpack/Rugzak

Today I finished my first backpack, Isn't it cute and I love the way the colours match together??(7 different fabrics together) It was a lot of work, but isn't it always with the firts one you make....

Vandaag maakte ik mijn 1e rugzak af. Is ie niet lief, ik vind het gewedlig zoals die kleuren bij elkaar passen?? (7 verschillende dessins in 1 tas!!) Het was heel veel werk, maar dat is altijd bij de 1e tas die je nieuw maakt...

maandag 16 november 2009

Story about the weekend / Verhaaltje over het weekend

This weekend I went to my first Adventshow. Saturday I had to bake a pie first because my husband had his birthday and his parents were coming over for a visit. After I finished that we took of to http://www.landfrauen-cafe.de/index.php to set up our table. From 15 till 17 there was some kind of preview-sale for the "Landfrauen". It wasn't very busy but I spoke with many people and I sold a mini-messenger bag and some chritsmas-items.

Dit weekend ging ik naar mijn 1e Adventsaustellung. Zaterdag moest ik eerst nog een taart bakken omdat manlief jarig was en zijn ouders op bezoek zouden komen. Toen dat klaar was gingen we op naar http://www.landfrauen-cafe.de/index.php om onze plek klaar te maken. Van 15 tot 17 was er een soort geheimtip-voorverkoop voor de "Landfrauen". Heel erg druk was t niet, maar ik heb met veel mensen gesproken en ik verkocht een mini messenger tas en wat kers-items

The "Amerika-Torte" I baked Paul
De "Amerika-Torte"die voor Paul bakte

Sunday the show started at 10 , there were so many people all day, I sold a lot of christmas items and key-cords, but most important is that it made so much fun. Explaining to people what you do, about my online-shop http://helen-originals.com/ giving them cards >networking :-). I went together with Katharina, she makes luxury bathing-soaps, you can see and buy them here: http://seifenschaumshop.com/index.php and we also took beautiful handmade coronets made of limb made by Anke and some jewellery she made. Just take a look at the pictures.

Zondag begon het om 10 uur, de hele dag waren er mensen, ik verkocht kerst-items en sleutelhangers, maar het meest belangrijke was dat het zo ontzettend leuk was. Mensen vertellen en uitleggen wat je doet, over mijn webwinkel http://helen-originals.com/ mensen kaartjes geven>netwerken :-) Ik was samen met Kahtharina, zij maakte luxe badzeep, je kunt ze hier zien en kopen http://seifenschaumshop.com/index.php en we namen hele mooie handgemaakte twijgenkranzen mee van Anke en wat sieraden van haar. Nou ja gewoon de plaatjes even bekijken.

Impressions of the show....
Impressie van de ausstellung....
donderdag 12 november 2009

Advent show/Adventsausstellung

Coming weekend I am going to the Advent show of the "landfrauen" http://www.landfrauen-cafe.de/index.php. I am really looking forward and was preparing for this show for quite some time. Today I took care of the last things and now I am ready to go :-) But it's Thursday and the show starts at Saturday so tomorrow I can do whatever I want to do, isn't that great! Proud of me :-)

Aanstaand weekend ga ik naar de advent-expositie va de "landfrauen" http://www.landfrauen-cafe.de/index.php. Ik heb er echt zin in want ik was al een tijdje bezig met de voorbereidingen. Vandaag heb ik de laatste dingen klaargemaakt en nu ben ik er dus helemaal klaar voor :-). Maar het is pas donderdag en de expositie is pas zaterdag , dus dat betekent dat ik morgen gewoon dat kan doen waar ik zin in heb, dat is toch heerlijk!! Ben trots op mezelf :-)

vrijdag 6 november 2009

SALE/UITVERKOOP

I have to create room for new bags and other items so I made a sale section in my shop where you can find bags with discount now, check it out here: http://helen-originals.com/

Ik moet plek maken voor nieuwe tassen en andere items dus heb ik een sale hoek gemaakt in mijn shop waar je nu tassen met veel korting kunt kopen kijk hier: http://helen-originals.com/

woensdag 28 oktober 2009

My 3 Notebook Bag/ De 3e laptoptas


Here it is Notebook Bag nr. 3 made out of Joel Dewberry home decor design fabric!
Hier is ie dan Laptoptas nr 3 gamaakt van Joel Dewberry home decor designer stof!

For sale in my shop : www.helen-originals.com
Te kkop in mijn webwinkel :www.helen-originals.com

maandag 26 oktober 2009

More new things/Meer nieuwe dingen


The "Advents-ausstellung" at http://www.landfrauen-cafe.de/adventsausstellung.php is coming closer and so I am still working on small items, I know made Key-holders as well out of cotton webbing with a touch of design fabric, so much fun making those....and such a nice present to give away

De "Advent-ausstellung in http://www.landfrauen-cafe.de/adventsausstellung.php zit eraan te komen en ik ben nog steeds bezig kleine items te maken, nieuw zijn de sleutelhangers van mooi stevig katoenen band met een vleugje design stof, zo leuk om te maken......en ik denk ook heel leuk om als cadeautje weg te geven

zondag 18 oktober 2009

New Bag /Nieuwe tas


For N(....) I made this mini messenger bag, since thursday evening I am having a special Twitter sale, people who are on twitter can buy a bag with 20% discount. The sale stops???

Voor N(....) heb ik deze mini messenger tas gemaakt, sinds donderdagavond hou ik een speciale actie op twitter, je kunt een tas kopen met 20 % korting als je de twitter code invult in de shop. De actie loopt nog tot?????

dinsdag 13 oktober 2009

New things/Nieuwe dingen

I am going to an advent show in November over here: http://www.landfrauen-cafe.de/adventsausstellung.php and in December at a candlelight shopping Eve. I decided that I make some Chrsitmas items and some small items to sell, so that's where I am working on:

In november doe ik een adventausstellung in http://www.landfrauen-cafe.de/adventsausstellung.php en in december sta ik op een candle-light koopavond. Ik vond dat ik wat kerst-items moets maken en leuke kleine items, dus daar ben ik me bezig:
More new items /meer nieuwe items vind je hier: http://www.flickr.com/photos/36360560@N03/

And the winner of the handbag on hipenhot has chosen a fabric and I made her this bag/ De winnaar van de handtas op hipenhot is bekend , zij koos stof uit en ik maakte speciaal voor haar deze tas:

donderdag 1 oktober 2009

Paps


*18.09.1941 - 01.10.2007*
Wanneer je verdrietig bent
Blik dan opnieuw in je hart
En je zult zien dat je huilt
Om wat je vreugde bracht.

~Kahlil Gibran


maandag 21 september 2009

Satisfied customers/Tevreden klantjes


What's more beautiful then making something for someone and find out that they are totally satisfied about what you made for them? For Bram&Kwibus I made this covers for their beds, I heard they were waiting for the postman to come for three days. After they opened the package they were delighted . I asked for a picture of those two lying on the new covers and here they are (actually they weren't in the mood for a picture because they knew the chickens were walking in the garden, maybe that's why they look a little bored :-) )

Wat is er leuker dan iets te maken voor iemand en dan te horen dat ze helemaal blij zijn met dat wat je voor ze gemaakt hebt? Voor Bram&Kwibus maakte ik deze kussenhoezen, ik hoorde dat ze 3 dagen lagen te wachten tot de postbode kwam en het pakje bracht. Toen ze het pakje opne hadden gemaakt waren ze helemaal blij. Ik vroeg om een foto van hun 2 liggend op hun nieuwe kussens en hier zijn ze dan! (eigenlijk hadden ze niet zoveel zin om op de foto te gaan omdat de kipjes los door de tuin liepen, misschien dat ze daarom een beetje verveeld kijken :-) )

p.s. I made the covers out of Ikea fabric Gunilla "Better Cotton Initiative", it's a project from Ikea and WWF/ Ik maakte de hoezen van kea stof Gunilla, "Better Cotton Initiative", is een project van Ikea en het WWF.

vrijdag 18 september 2009

Daddy/Papa


Today it's daddy's birthday and although he passed away almost 2 years ago it still is and will stay his birthday. So dad where-ever you are, and sometimes I just know you're very close to me : Happy Birtday. I love you and miss you a lot.......

Vandaag is het paps verjaardag en al is hij bijna 2 jaar geleden overleden, toch is het en blijft het zijn verjaardag. Dus pap waar je ook bent, en ik weet gewoon dat je af en toe heel dichtbij bent : hartelijk gefeliciteerd. Ik hou van je en mis je heel erg........

*bijna 2 jaar geleden op 19 oktober schreef ik op mijn vorige blog dit, om daar vervolgens eigenlijk niet meer te schrijven:

Zat er bij mijn vorige log al zo'n 6 weken tussen, nu zie ik dat we al weer bijna 8 weken verder zijn. Als ik zo terug lees dan denk ik soms echt waar is de tijd gebleven. Er is zoveel gebeurt in deze 8 weken en ik had ook niet de behoefte om tussendoor te loggen. En zelfs nu weet ik nog niet of ik hier de draad nog wel weer op zal pakken. Ja nu dus even wel, maar het kan maar zo zijn dat dat een eenmalig iets is, ik weet het gewoon niet. Vorige week donderdag ben ik, na zo'n 3 weken NL, thuisgekomen. Maar het was een ander thuiskomen dan anders. Voor het eerst reed ik de 350 kilometer soms snikkend achter het stuur, ik ging naar huis maar ditmaal zou ik thuiskomen en geen paps meer hebben....

Paps werd 18 september 66 jaar, hij moest en zou dat nog 1 keer vieren met mensen die veel voor hem betekent hebben in dit afgelopen jaar, en zo gebeurde het ook! Op zondag 23 september hadden we zijn "Route 66"-party. Ondanks zijn moe en op zijn heeft hij, maar ook wij, volop genoten van deze mooie, bijzondere middag/avond. Wij sliepen er 's nachts niet van, hij sliep als een roos! Hij wilde zijn grenzen blijven verleggen en toen ik op maandag vroeg of hij wilde dat ik bleef, zei hij ja maarrrrrr, als ik me goed voel wil ik nog 2 avonden gaan bridgen. Ik zei dat ik dan graag even naar huis wilde. Later die dag reed ik met manlief naar huis. Het was voor kort want op woensdag vertrokken we alweer samen naar NL. Paps werd met bridgen 2 keer eerste, en hoewel hij nog heel graag vaker 1e had willen worden ging het vanaf donderdag toch harder achteruit, op zaterdag ging het zelfs ronduit beroerd. Die nacht zat ik samen met zus-lief bij paps. Ondanks dat het een zware nacht was, was het ook een hele mooie nacht. En zondagnacht, terwijl de zuster van de thuiszorg bij hem zat, en hij zo rustig was, liet hij het toch ineens los.....

Ik heb ondanks mijn verdriet, toch een mooie week gehad, met paps thuis zodat we rustig afscheid van hem konden nemen, en de begrafenis zoals hij het wilde. Ik bleef nog een weekje in NL om een en ander te regelen en toen kwam dus die donderdag waar ik het eerder over had. Ik ben nu een week thuis, dat is fijn, echt. Maar ik ben moe, moe, moe. Ik probeer weer een beetje op gang te komen na een periode van toch ruim een jaar dat we hoorden dat hij ziek was en alle ups and downs die daar bij hoorden. Ik ben trots op mijn paps die toch zo alles eruit heeft gehaald wat erin zat! Als je achteraf hoort dat ze hem bij de operatie van 21 juni, waar ze ontdekten niks meer te kunnen doen, misschien nog 2 weken gaven en hij daar ruim 3 maanden van heeft gemaakt, dat zegt toch wel wat....

Lieve paps ik hou van je en ik mis je......maandag 14 september 2009

Knot-Bag/Knoop-tas

Today I worked on a new project, a so called "Knot-Bag", it's a cute little bag that you can close by pulling the longer carry belt through the smaller one. I think it became a very nice, sweet little bag.

Vandaag werkte ik aan een nieuw projectje, een zogenaamde "Knot-Bag" (knoop-tas), het is een lief klein tasje die je als het ware kan sluiten door de langere riem door de kortere te trekken. Ik vind het een lief klein tasje geworden.

more pictures of the bag/meer foto's van de tas vind je hier:
http://www.flickr.com/photos/36360560@N03/

zaterdag 12 september 2009

Another Notebook-Bag/En nog een Laptoptas


This afternoon, after baking 3 pies and making 7 glasses of marmelade, I managed to finish my second Notebook-Bag! I made it a litlle different then the first one, but for you that's hard to see, it has to do with the inside batting :-) . I worked with Joel Dewberry home decor fabric again, from the Ginseng collections, they are just so pretty and look lovely together.

Vanmiddag , nadat ik 3 taarten en 7 potten jam had gemaakt, lukte het me toch om de 2e laptoptas af te maken! Ik heb 'm iets anders gemaakt dan de eerste, maar dat is voor jullie bijna niet te zien omdat het alles met de vlieseline binnenin te maken heeft :-) Ik heb weer gekozen voor Joel Dewberry Home Decor stof, van de Ginseng collectie deze zijn zo mooi en zien er gecombineerd prachtig uit !

woensdag 9 september 2009

Exciting Day-Spannende Dag

Today is an Exciting-Day for me. My webshop www.helen-originals.com has a promotion story at www.hipenhot.nl. That's a site where : " every day you will find a blog post with a hip product, a fabulous online store or a hotspot" I am so proud that today my shop www.helen-originals.com
has it's blog there!

Vandaag is een Spannende-Dag voor me. Mijn webwinkel www.helen-originals.com wordt vandaag op www.hipenhot.nl gepromoot. Op die site vindt je iedere dag vind een nieuwe blog met aandacht voor een hip product, leuke webshop of coole winactie. Ik ben supertrots dat het vandaag de beurt is aan mijn shop www.helen-originals.com

vrijdag 4 september 2009

Notebook Bag/LaptoptasAfter hard working (sewing) the firts Notebook Bag is finished! I made it out of Joel Dewberry Home Decor designer fabric, because this fabric is thicker than the other ones, I put in a extra strong batting and created an inside and outside bag. The bag also has a zipper to close and the size is 30 (h) x 40 (W) cm, the carry belt is 70 cm. For sale in my webshop: http://helen-originals.com/

Na hard werken (naaien) is de 1e laptoptas klaar! Ik heb 'm gemaakt van Joel Dewberry Home Decor design stof, omdat deze stof dikker is dan de normale. Ik heb met een extra sterke vlieseline gewerkt en een binnen en buitentasje gemaakt. De tas heeft ook een rits om af te sluiten, de maat is 30 (h) x 40 (b ) cm en de draagriem 70 cm. Te koop in mijn webwinkel: http://helen-originals.com/

dinsdag 25 augustus 2009

Busy day/ Drukke dag

Today I was very busy, I made 90 little business-cards all by myself. Although it's so much work I think it looks nice and tells something about me and the things I make as well. After finishing that job I sewed a new bag, with very loveley Joel Dewberry fabric, I just love these colours.

Vandaag was ik heel erg druk, ik heb 90 kleine visitekaartjes gemaakt. Hoewel dit zo erg bewerkelijk is vind ik het erg leuk om te doen en denk ik ook dat ze juist op die manier iets over mi en de dingen die ik maak zeggen.


New bag
Nieuwe tas


My sister wrote a very nice blog about me, you can read it here: http://geespot.web-log.nl/

Mijn zus schreef een heel lief blogje over mij, hier kun je het lezen: http://geespot.web-log.nl/

zaterdag 25 juli 2009

Meet my girls:

Dat zijn mijn dames:


The black lady "Desert Sarah from the Bubbels Farm" (Sara-5)
And my "guest dog"Sammie (11)

Zwarte dame: "Desert Sarah from the Bubbels Farm" (Sara-5 jaar)
En mijn logeer-hondje Sammie (11jaar)
And "Ginger from the Bubbels Farm"(Bunny 2 years)

En "Ginger from the Bubbels Farm"(Bunny- 2 jaar)

My dogs are my everyting.......

Mijn hondjes zijn mijn alles.......

Just another day

Gewoon weer een dag

Saturday morning, I just do now what I always like to do in the morning time...walk the dogs first, then make myself a coffee, put on my computer and surf around the world-wide-web a little bit. I worked very hard this week at the gallery where I help out with workshops making jewellery. Today I am driving over to the pretty little village where the new /gallery store is located and will work there for the first time.......I am very anxicious how it will be there. And tomorrow it's the last sunday of the month again then I am working at the gallery here.

Zaterdagmorgen, ik doe wat ik het liefst doe s' morgens, eerst met de hondjes wandelen. dan maak ik een lekkere kop koffie verkeerd voor mezelf, zet de pc aan en surf een beetje over het wereldwijde web. Ik heb heel hard gewerkt deze week in de galerie waar ik help met workshops sieraden maken. Vandaag ga ik voor het eerst naar het schattige, pittoreske plaatsje waar de nieuwe galerie/winkel geopend is om te werken, ben heel benieuwd hoe het daar zal zijn. En morgen is het alweer de laatste zondag van de maand, dan is de galerie hier geopend dus werk ik weer.

zondag 19 juli 2009

Oh for I forget

Oh ja voor ik het vergeet

I'm
waiting for a few new fabrics to come in, they are so beautiful......

Ik wacht op een paar nieuwe stoffen, ze zijn weer zo mooi....

foretaste/voorproefje:


Hard Work

Hard werken.

The last few days I worked hard again. I wrote a lot of things down and I translated the shop in 3 languages! Oh and I also registered my domain........

de laatste dagen werd er weer hard gewerkt, veel op papier gezet, de shop in 3 talen (!) en de domeinnaam vastgelegd........dinsdag 14 juli 2009

maandag 13 juli 2009

Start-Start

Zo daar ben ik dan , met mijn nieuwe blog. Hier wil ik schrijven over de dingen die ik maak, meemaak en die me bezighouden. Vanmorgen dit dus en gisteren dit:

www.mijnwebwinkel.nl/winkel/helenoriginals/

Het begin is er...

So here I am, with my new blog. I want to write aboout the things I make, I witness and keep me busy. Today the start of this blog and yestarday this:

www.mijnwebwinkel.nl/winkel/helenoriginals/

It's a start....